1993 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Zaburzenia snu - klasyfikacja, obraz kliniczny

HALINA EKIERT1
1. Zakładu Encefalografii i Elektromiografii IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 2, 25-42
Słowa kluczowe: zaburzenia snu, klasyfikacja

Streszczenie

Międzynarodowa klasyfikacja zaburzeń snu systematyzuje dotychczasową wiedzę o zaburzeniach snu w oparciu o kryterium mechanizmów patofizjologicznych. Ma służyć celom diagnostycznym i epidemiologicznym. Wyróżnia 4 grupy zaburzeń: (1) dysomnie, (2) parasomnie, (3) zaburzenia snu towarzyszące chorobom psychicznym i somatycznym, (4) proponowane zaburzenia snu. Dysomnie i parasomnie obejmują główne, pierwotne zaburzenia snu. Klasyfikacja szczegółowo i wielostronnie (objawy, przebieg i rokowanie, podłoże patologiczne, powikłania, wyniki badań EEG snu i innych prób laboratoryjnych, diagnostyka różnicowa, przedmiotowe piśmiennictwo) omawia poszczególne jednostki zaburzeń snu. Obiektywna ocena charakterystycznych objawów bazuje na wynikach poligraficznych badań snu i czuwania.

Adres do korespondencji:
Dr Halina Ekiert, Zakład Elektroencefalografii i Elektromiografii IPiN,
AL Sobieskiego 1/9,02-927 Warszawa