1993 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 2

Zespoły otępienne

Choroba Alzheimera - aspekty immunologiczne, możliwości leczenia immunomodulacyjnego

Jerzy Leszek1, KAZIMIERZ GĄSIOROWSKI2
1. Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób z Chorobą Alzheimera we Wrocławiu
2. Zakładu Podstaw Nauk Medycznych AM we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii. 1993, 2, 145-147
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, immunologia, leczenie immunomodulacyjne

Streszczenie

W pracy przedstawiono zasadnicze mechanizmy tłumaczące udział procesów immunologicznych w rozwoju klinicznych objawów choroby Alzheimera. Wskazano na potrzebę wczesnego wykrywania w tej chorobie defektów odpornościowych, umożliwiającego zastosowanie właściwej terapii immunokorekcyjnej. Omówiono także współczesne kierunki terapii immunomodulacyjnej w tej chorobie.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Leszek, Dolnośląskie Stowarzyszenie Rodzin Osób z Chorobą Alzheimera,
ul. Olszewskiego 90/4, 51-646 Wrocław