1993 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 2

Niepożądane działanie leków

Niepożądane działania leków przeciwparkinsonowskich

WŁODZIMIERZ KURAN1
1. Kliniki Diagnostyki i Terapii Chorób Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 89-96
Słowa kluczowe: leki przeciwparkinsonowskie, działania niepożądane

Streszczenie

Artykuł zawiera omówienie objawów niepożądanych występujących u chorych z parkinsonizmem w przebiegu przyjmowania leków antycholinergicznych, amantadyny i preparatów L-Dopy. Szczególną uwagę poświęcono zaburzeniom ruchowym, które rozwijają się po dłuższej kuracji lekami tej ostatniej grupy. Podano ogólne wskazówki dotyczące sposobów eliminowania lub choćby zmniejszania objawów ubocznych leczenia. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Włodzimierz Kuran, Klinika Diagnostyki i Terapii Chorób Układu Nerwowego IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa