1993 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 2

Niepożądane działanie leków

Niesterydowe leki przeciwzapalne w praktyce neurologicznej

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 2, 73-79
Słowa kluczowe: niesterydowe leki przeciwzapalne, praktyka neurologiczna

Streszczenie

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLP) mają dość silne działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. W neurologii są stosowane, jako leczenie podstawowe w zespołach bólowych pochodzenia kręgosłupowego oraz w bólach głowy. Mają one jednak wiele działań niepożądanych, które są powodem nieraz poważnych komplikacji. Do najważ-niejszych należą krwawienia z przewodu pokarmowego, anemia aplastyczna i hemoli-tyczna, agranulocytoza, uszkodzenie narządów miąższowych, zaburzenia neurologiczne subiektywne i obiektywne oraz uczulenia. Powodują również uzależnienie psychiczne, fizyczne i tolerancję prowadząc do zwiększania dawki i wzrostu ryzyka powstania powi-kłań. Najczęstszymi błędami w stosowaniu NLP są: zbyt długie stosowanie, zapisywanie kilku NLP jednocześnie, brak znajomości czasu półtrwania i toksyczności preparatu, przepisywanie kolejno po sobie leków z tej samej grupy i nieprzestrzeganie przeciw-wskazań zwłaszcza u ludzi starszych. W bólach krzyża NLP podawane są w każdym okresie choroby. W I okresie podaje się jeden lek i krótko. W II i III okresie leczenie jest trochę dłuższe i powinno być skojarzone z leczeniem fizykalnym oraz w bólu przewle-kłym – z lekami przeciwdepresyjnymi. W bólach głowy samoistnych NLP znajdują za-stosowanie w celu przerwania napadu migrenowego oraz z wyboru w przewlekłej napa-dowej hemikranii. Nigdy nie powinny być stosowane w leczeniu przewlekłym, np. w zwykłym napięciowym bólu głowy.

Adres do korespondencji:
Prof. Teofan Domżał,
Klinika Neurologiczna CSK WAM,
ul. Szaserów 128,04-349 Warszawa