1993 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 2

Padaczka

Objawy niepożądane leków przeciwpadaczkowych

Danuta Rościszewska1
1. II Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiej AM w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii. 1993, 2, 129-132
Słowa kluczowe: leki przeciwpadaczkowe, objawy niepożądane

Streszczenie

The available literature on side effects of anti-epileptic drugs is overviewed. The possibility of preventing adverse effects of anti-epileptic drugs is also discussed.

Adres do korespondencji:
Prof. Danuta Rościszewska,
II Katedra i Klinika Neurologii Śląskiej AM,
ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze