1993 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 2

Niepożądane działanie leków

Polekowe bóle głowy

ANTONI PRUSIŃSKI1
1. Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 81-88
Słowa kluczowe: bóle głowy, działania uboczne leków

Streszczenie

W artykule omówiono ważny, a często niedoceniany problem bólów głowy związanych z przyjmowaniem leków. Patogeneza tych bólów może być różna. Pierwszą kategorię stanowią bóle bezpośrednio wywoływane działaniem leku na naczynia krwionośne i ciśnienie krwi lub przez powodowanie wzrostu ciśnienia śródczaszkowego (z objawami określanymi jako „pseudotumor cerebri"). W drugiej grupie omówiono mechanizmy prowokowania przez leki napadów migreny. Szczególną uwagę poświęcono trzeciej grupie bólów głowy obejmującej tzw. bóle „z odbicia" lub „rykoszetowe", będące paradoksalnym następstwem długotrwałego przyjmowania ergotaminy lub innych leków. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Antoni Prusiński, Klinika Neurolog ii AM w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź