1993 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 2

Padaczka

Przyczyny niepowodzeń w leczeniu padaczki

KURAN WŁODZIMIERZ1
1. Kliniki Diagnostyki i Terapii Chorób Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 119-128
Słowa kluczowe: padaczka, leczenie, przyczyny niepowodzeń

Streszczenie

W pierwszej części artykułu omówiono różne błędy w postępowaniu chorych obniżające skuteczność leczenia padaczki. Następnie przedstawiono przyczyny niepowodzeń terapeutycznych wynikające z nieprawidłowego postępowania lekarza: błędy diagnostyczne, terapeutyczne (również strategiczne) i psychologiczne. Wreszcie wymieniono biologiczne cechy i szczególne typy padaczki rzeczywiście opornej na leczenie. W pracy przeprowadzono ocenę monitorowania eeg oraz monitorowania poziomu leków w surowicy, jako metod wspomagających diagnostykę i terapię padaczki. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Włodzimierz Kuran, Klinika Diagnostyki i Terapii Chorób Układu Nerwowego IPN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa