1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Zagadnienia seksuologii

Aktywność seksualna transseksualistów typu kobieta-mężczyzna K/M

STANISŁAW DULKO1, KAZIMIERZ IMIELIŃSKI1, KRZYSZTOF KULA2
1. Zakładu Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie
2. Pracowni Andrologii Klinicznej Instytutu Endokrynologii AM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 245-253
Słowa kluczowe: transseksualizm, aktywność seksualna

Streszczenie

Autorzy na podstawie badania 37 pacjentów i porównania z grupą kontrolną 100 małżeństw stwierdzają, że transseksualiści typu K/M prowadzą aktywne, wszechstronne życie erotyczne, a wzory ich aktywności seksualnej w zakresie siły potrzeby seksualnej są podobne do analogicznych w grupie kontrolnej.

Adres do korespondencji:
Dr Stanisław Dulko, Zakład Seksuologii i Patologii WięziMiędzyludzkich CMKP,
ul. Gen.E.Fieldorfa 40,04-158 Warszawa