1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Wokół ustawy

Deklaracja praw człowieka i zdrowia psychicznego

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 299-302
Adres do korespondencji:
European Regional Council WFMH
Franklinstreet 110
B- 1040 Brussels (Belgium)
tel. 32-2/735.54.01