1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Narada specjalistów

Informacja w sprawie organizacji i funkcjonowania domów pomocy społecznej przejętych przez resort pracy i polityki socjalnej

Stefan Welbel1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychatrii i Neurologii, 1993,2,331-339
Adres do korespondencji:
Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN Al.Sobieskiego 1/9, 02957 Warszawa