1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Zagadnienia seksuologii

Postępy w leczeniu zaburzeń seksualnych

ZBIGNIEW LEW-ST AROWICZ1
1. Instytutu Seksuologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 179-183
Słowa kluczowe: zaburzenia seksualne, leczenie

Streszczenie

Praca omawia nowe koncepcje i metody leczenia zaburzeń seksualnych: treningowe, psychoterapeutyczne, farmakologiczne, pompy próżniowe, operacyjne – ich skuteczność i następstwa.

Adres do korespondencji:
Prof. Zbigniew Lew-Starowicz,
Instytut Seksuologii
Pl. Trzech Krzyży 16,00-499 Warszawa