1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Zagadnienia seksuologii

Rozpowszechnienie zaburzeń seksualnych w Polsce

ZBIGNIEW LEW-STAROWICZ1
1. Instytutu Seksuologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 173-178
Słowa kluczowe: zaburzenia seksualne, epidemiologiazaburzenia seksualne, epidemiologia

Streszczenie

Praca przedstawia wyniki badań pierwszego polskiego raportu „Życie Seksualne Polaków – 1992" opierającego się na reprezentatywnej próbie całej populacji. Z badań wynika, że ogółem 46% kobiet i 62% mężczyzn ujawnia różnego typu problemy i zaburzenia seksualne. Na uwagę zasługuje fakt wzrostu zachorowalności mężczyzn w wieku 40-44 lat.

Adres do korespondencji:
Prof. Zbigniew Lew-Starowicz,
Instytut Seksuologii,
Pl. Trzech Krzyży 16,00-460 Warszawa.