1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Zagadnienia seksuologii

Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu w zespole dezaprobaty płci

Waldemar Szelenberger1, KAZIMIERZ IMIELIŃSKI2, STANISŁAW DULKO2, KRZYSZTOF SKUBIS1, Michał Skalski1
1. I Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie
2. Zakładu Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 255-258
Słowa kluczowe: słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu, zespół dezaprobaty płci

Streszczenie

Autorzy na podstawie badania 52 pacjentek transseksualnych typu kobieta-mężczyzna i 25 mężczyzn oraz 21 kobiet o heteroseksualnej orientacji stwierdzają, że morfologia BAEP na poziomie pnia mózgu jest zgodna z płcią biologiczną, a nie z psychicznym poczuciem płci. Wynika z badań, że zaburzenia wiążące się z transseksualizmem dotyczą wyższych poziomów ośrodkowego układu nerwowego.

Adres do korespondencji:
Prof. Waldemar Szelenberger,
l Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa