1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Wokół ustawy

Stosowanie przymusu w postępowaniu psychiatrycznym(w świetle obowiązującego prawa oraz projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego)

LECH K. PAPRZYCKI1
1. Izby Karnej Sądu Najwyższego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 311-316
Słowa kluczowe: postępowanie przymusowe w psychiatrii, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Streszczenie

Autor – Sędzia Sądu Najwyższego – zwraca uwagę na niezadowalający stan przepisów prawa regulujących stosowanie przymusu w psychiatrii. Podkreśla potrzebę wprowadzenia regulacji ustawowej w tym zakresie. Dyskutuje szczegóły rozwiązań zaproponowanych w projekcie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Lech K. Paprzycki, Sąd Najwyższy, Izba Karna, ul. O grodowa 6, 00-958 Warszawa