1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Zagadnienia seksuologii

Terapia seksualna i psychoterapia pacjentów o orientacji homoseksualnej

ZBIGNIEW LEW-STAROWICZ1
1. Instytutu Seksuologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 225-233
Słowa kluczowe: terapia seksualna, psychoterapia, pacjenci zorientowani homoseksualnie

Streszczenie

Praca omawia oczekiwania pacjentów zorientowanych homoseksualnie zgłaszających się do seksuologa, formy stosowanego leczenia: uwarunkowane na orientację psychoseksualną, terapię zaburzeń seksualnych, leczenie homoseksualnych partnerów, ukierunkowanie na samoakceptację oraz specyfikę pacjentów o homoseksualnej orientacji.

Adres do korespondencji:
Prof. Zbigniew Lew-Starowicz,
Instytut Seksuologii,
Pl. Trzech Krzyży 16,00-499 Warszawa