1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Badania

Hospitalizacje z powodu schizofrenii katatonicznej w Polsce w latach 1983-1992

Krystyna Nurowska1, JOANNA DIDUCH1, Jacek Wciórka1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 475-480
Słowa kluczowe: schizofrenia katatoniczna, częstość rozpoznawania, zarejestrowana zapadalność

Streszczenie

Na podstawie rutynowej statystyki szpitali psychiatrycznych przeanalizowano częstość rozpoznawania schizofrenii katatonicznej u chorych hospitalizowanych po raz pierwszy w ostatnim dzisięcioleciu. Rozpoznawano ją u 2,8% chorych, przy czym zaznaczało się wyraźne zróżnicowanie regionalne. Rozpoznanie to stawiano częściej u kobiet i u osób w wieku 20-29 lat.

Adres do korespondencji:
Dr Krystyna Nurowska,
I Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa