1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Narzędzia

Krótki program psychoedukacyjny dla pacjentów schizofrenicznych

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 381-388
Słowa kluczowe: schizofrenia, zapobieganie nawrotom, psychoedukacja

Streszczenie

Szerokie uznanie skuteczności behawioralnych programów terapeutycznych dla pacjentów schizofrenicznych, stawia od nowa pytanie o optymalizację takich programów oraz o przeniesienie ich do użytku w codziennej praktyce klinicznej. Opracowanie to przedstawia krótki program informacyjny dla chorych obejmujący tematy: koncepcja choroby, wiadomości o lekach oraz postawy zmniejszające ryzyko nawrotu.