1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Miejsce terapii rodzin w leczeniu schizofrenii

Irena Namysłowska1, Anna Siewierska1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 351-357
Słowa kluczowe: schizofrenia, terapia rodzinna

Streszczenie

Autorki przedstawiają współczesne poglądy na stosowanie terapii rodzin w schizofrenii. Charakteryzują dwa zasadnicze podejścia – psychoedukacyjne i systemowe – oraz analizują możliwości i cele takiej terapii w świetle własnych doświadczeń. (red.)

Adres do korespondencji:
Doc. Irena Namysłowska,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPlN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa