1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Autobiografia

O zaburzeniu psychicznym inaczej

Postępy Psychatrii i Neurologii, 1993, 2,491-506