1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Potencjały wywołane u chorych na schizofrenię: aktualny stan wiedzy

Waldemar Szelenberger1
1. Kliniki Psychiatrycznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 365-374
Słowa kluczowe: schizofrenia, potencjały wywołane

Streszczenie

Wyniki badań potencjałów wywołanych w schizofrenii świadczą o czynnościowych zaburzeniach w różnych fazach przetwarzania informacji. Upośledzenie bramkowania załamka P50 oraz obniżenie amplitudy potencjału niezgodności (MMN) sugerują zaburzenia na poziomie pierwotnego pola słuchowego. Podczas licznych badań stwierdzono również spadek amplitudy komponenty P 300, odzwierciedlającej moment rozwiązania problemu. Są także doniesienia o mniejszej amplitudzie komponenty N400, związanej z zadaniami natury semantycznej.

Adres do korespondencji:
Prof. Waldemar Szelenberger,
Klinika Psychiatryczna AM,
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27