1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Religia a chory na schizofrenię

Krzysztof Czuma1, MAGDALENA PIEROŻEK-ŁAWNICZEK1
1. II Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Miejskiego nr 5 w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 375-379
Słowa kluczowe: religijność, schizofrenia

Streszczenie

W oparciu o koncepcję zaburzeń poczucia tożsamości, traktowaną przez autorów jako kwestia zasadnicza dla procesu chorobowego określanego, jako schizofrenia, przedstawiono opis zjawiska wzmożonej religijności u chorych z tą diagnozą. Podjęta została próba opisu roli i funkcji, jaką nadmierna religijność może pełnić w poszczególnych etapach rozwoju psychozy. Podkreślono możliwe znaczenie religijności chorych w procesie rehabilitacji.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Czuma, II Oddział Psychiatryczny Szpitala Miejskiego nr 5,
ul. Korczaka 27, 40-378 Katowice