1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Narzędzia

Sytuacje trudne w ocenie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii przebywających w psychiatrycznych oddziałach dziennych Warszawy

Joanna Meder1, MILENA MORAWIEC1, Maryla Sawicka1
1. Zakładu Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 415-421
Słowa kluczowe: schizofrenia, radzenie sobie, rozwiązywanie problemów, sytuacje trudne

Streszczenie

W celu ustalenia listy najbardziej trudnych sytuacji w ocenie chorych na schizofrenię zbadano 86 pacjentów leczonych aktualnie w oddziałach dziennych Warszawy. Uzyskane wyniki dały odpowiedź na dwa pytania: jakiego rodzaju problemy międzyludzkie są najczęstsze i najistotniejsze oraz – jak pacjenci radzą sobie z definiowaniem trudnych sytuacji.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Meder, Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN,
Al. Sobieskiego 119,02-957 Warszawa.