1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Narzędzia

Trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy i rozwiązywania sytuacji trudnych - zarys tematu

Joanna Meder1, ZOFIA ORZECHOWSKA1, Maryla Sawicka1, OLSZYNA WACHOWIAK1
1. Zakładu Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 401-405
Słowa kluczowe: treningi umiejętności społecznych

Streszczenie

Prezentowany tekst jest częścią całego systemu oddziaływań terapeutycznych opracowanych w Zakładzie Rehabilitacji Psychiatrycznej. Jest to skrócona wersja instruktażu przeznaczonego dla terapeutów, z wyraźnie zaznaczonym sposobem komunikowania się trenera z pacjentami.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Meder,
Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa.