1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Narzędzia

Trening umiejętności społecznych - doświadczenia własne

Joanna Meder1, Maryla Sawicka1, OLSZYNA WACHOWIAK1
1. Zakładu Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 401-405
Słowa kluczowe: trening umiejętności społecznych, trening prowadzenia rozmowy, trening rozwiązywania problemów

Streszczenie

Model treningu umiejętności społecznych stosowany jest w Oddziale Dziennym Rehabilitacji już od kilku lat. Niżej przedstawiany tekst jest próbą podzielenia się doświadczeniami oraz radami dla osób posługujących się tą metodą. Trening umiejętności społecznych ma ściśle ustalony, powtarzalny schemat. Jest metodą dyrektywną, a dzięki bogatym i bardzo szczegółowym instrukcjom – łatwą do stosowania.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Meder,
Zakład Rehabilitacji
IPiN, Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa.