1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Narzędzia

Uczenie przewlekle chorych psychicznie rozpoznawania objawów prodromalnych

ANDRZEJ AXER1
1. Oregon State Hospital
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 389-399
Słowa kluczowe: schizofrenia, radzenie sobie, trening behawioralny

Streszczenie

Przedstawiono zasady treningu w kontrolowaniu objawów chorobowych opracowane w szpitalu stanowym stanu Oregon (USA). Wskazawszy na cztery podstawowe czynniki wpływające na przebieg choroby (objawy zwiastunowe, objawy przewlekłe, uboczne efekty farmakoterapii, codzienne wahania samopoczucia) określono zakresy tematyczne treningu (rozpoznawanie objawów zwiastunowych, umiejętność korzystania z pomocy lekarskiej, radzenie sobie z objawami przewlekłymi, informacje o unikaniu alkoholu i narkotyków). Opisano etapy treningu oraz – bardziej szczegółowo – trening rozpoznawania objawów zwiastunowych. W zakończeniu autor przekazuje swe obserwacje dotyczące skuteczności takiego treningu. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Andrzej Axer,
Oregon State Hospital, Education & Development Department, 2600 Center
Street NE, Salem, Oregon 97301, USA.