1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Zasady prowadzenia leczenia podtrzymującego w schizofrenii

MAŁGORZATA RZEWUSKA1
1. Samodzielnej Pracowni Farmakoterapii IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 341-350
Słowa kluczowe: schizofrenia, leczenie podtrzymujące, farmakoterapia

Streszczenie

Autorka dokonuje przeglądu piśmiennictwa dotyczącego leczenia podtrzymującego w schizofrenii. Analizuje znaczenie różnych czynników określających sposób leczenia dla późniejszych jego wyników, w tym zwłaszcza nowych jego strategii (leczenie przerywane, zredukowane dawki). Analizuje też informacje pozwalające na określenie optymalnych dawek podtrzymujących. (red.)

Adres do korespondencji:
Doc. Małgorzata Rzewuska, Samodzielna Pracownia Farmakoterapii IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa