1994 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 3, suplement 1

Artykuł oryginalny

REKOMENDACJA 818 (1977) dotycząca sytuacji osób psychicznie chorych

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994,3, Suplement 1: 23-26
Adres do korespondencji:
Biblioteka Komitetu Helsińskiego w Polsce.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1994,