1994 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 3, suplement 1

Artykuł oryginalny

REKOMENDACJA No. R (83) 2 dotycząca ochrony prawnej osób cierpiących na zaburzenia psychiczne przymusowo umieszczanych w zakładach leczniczych

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994,3, Suplement 1: 27-30