1994 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 1

Zagadnienia organizacyjne

Badanie efektywności i kosztów pozaszpitalnej opieki psychiatrycznej (doświadczenia amerykańskie)

KATARZYNA HERCZYŃSKA1
1. Zespołu Leczenia Domowego, IV Klinika IPiN, Szpital Bródnowski
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 89-96
Słowa kluczowe: opieka środowiskowa, efektywność ekonomiczna

Streszczenie

Praca omawia amerykańskie badania efektywności ekonomicznej (kosztów i zysków) alternatywnych wobec hospitalizacji form opieki psychiatrycznej. W części ogólnej zajmuje się problemami metodologicznymi badali porównujących opiekę środowiskową z tradycyjnymi formami leczenia. Następnie szczegółowo przedstawia trzy klarownej przykłady finansowej analizy opieki środowiskowej. W ostatniej części pracy poruszone są na tym tle problemy oceny kosztów różnych form leczenia w Polsce.

Adres do korespondencji:
Dr Katarzyna Herczyńska,
Zespół Leczenia Domowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego,
ul. Suwalska 11, Warszawa