1994 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 1

Zagadnienia organizacyjne

Czasochłonność różnych świadczeń psychologa w psychiatrycznym lecznictwie ambulatoryjnym

AGATA WYSOCKA1
1. Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia (przy współpracy Zakładu Psychologii Klinicznej) IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 109-117
Słowa kluczowe: świadczenia psychologa, czasochłonność

Streszczenie

Przeanalizowano wypowiedzi 77 psychologów zatrudnionych w 39 PZP oraz 9 ekspertów (lekarzy i psychologów), dotyczące rodzaju i czasochłonności świadczeń psychologa zatrudnionego w PZP. Z analizy tej wynika, że blisko 2/3 czasu pochłaniają psychologowi czynności diagnostyczne. Na terapię psycholog ma mniej niż 1/3 czasu pracy i najbardziej pochłania go psychoterapia indywidualna. Zdaniem ekspertów – odmiennie niż w opinii psychologów – powinni oni w równych proporcjach po ok. 40% czasu poświęcać diagnozie i terapii.

Adres do korespondencji:
Dr Agata Wysocka,
IV Klinika Psychiatryczna IPiN,
ul. Kondratowicza 8,
03-285 Warszawa