1994 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 1

Biografie

Jan Mazurkiewicz (1871-1947)

TADEUSZ NASIEROWSKI1
1. I Kliniki Psychiatrycznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 119-130
Słowa kluczowe: historia psychiatrii, biografia, Jan Mazurkiewicz

Streszczenie

Autor przedstawia znane i mniej znane fakty składające się na biograficzną sylwetkę Profesora Jana Mazurkiewicza oraz na jego dzieło. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Nasierowski,
I Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Nowowiejska 27,
02-665 Warszawa