1994 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 1

Lęk

Leczenie zaburzeń lękowych

MARIA SIWIAK-KOBAYASHI1
1. Kliniki Nerwic IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii I Neurologii, 1994, 3, 61-68
Słowa kluczowe: lęk, zaburzenia lękowe, leczenie, farmakoterapia, psychoterapia

Streszczenie

Opracowanie przedstawia zarys aktualnych poglądów na leczenie zespołów lękowych. Uwypuklono potrzebę kompleksowego postępowania leczniczego obejmującego zarówno leczenie farmakologiczne, jak i – zwłaszcza – wykorzystanie zróżnicowanych i adekwatnie dobranych metod i technik psychoterapeutycznych. (red.)

Adres do korespondencji:
Doc Maria Siwiak-Kobayashi,
Klinika Nerwic IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa