1994 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 1

Lęk

Lęk w ujęciu egzystencjalizmu

JAN CZESŁAW CZABAŁA1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 29-35
Słowa kluczowe: lęk, egzystencjalizm

Streszczenie

Lęk jest taką właściwością człowieka, która musi być uwzględniona przez każdą teorię wyjaśniającą jego funkcjonowanie. Teorie egzystencjalistyczne uważają uczucie lęku za podstawowe uczucie, jakie towarzyszy człowiekowi. Najczęściej przeżywany lęk – to: lęk wynikający ze świadomości własnej śmierci, ze świadomości odpowiedzialności za własną wolność, ze świadomości istnienia i wreszcie z niepewności dotyczącej sensu własnego istnienia. Warunki istnienia i towarzyszący im lęk mają bardzo istotny wpływ na zdrowie psychiczne.

Adres do korespondencji:
Doc. Jan Czesław Czabała,
IPiN, Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa