1994 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 1

Lęk

Miejsce lęku w psychopatologii

Jacek Wciórka1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 37-52
Słowa kluczowe: lęk, psychopatologia

Streszczenie

Artykuł przedstawia sposób ujmowania lęku w psychopatologii – z jednej strony, jako chwilowego stanu emocjonalnego lub utrzymującej się dłużej cechy osobowości, a z drugiej, jako objawu lub jako składnika zespołu klinicznego. Na tym tle zwraca uwagę na wzajemne powiązania między somatycznymi, psychicznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami występowania lęku oraz na jego centralną pozycję w klinice zaburzeń psychicznych oraz ważną rolę w patogenezie i leczeniu niektórych chorób somatycznych.

Adres do korespondencji:
Doc. Jacek Wciórka,
I Klinika Psychiatryczna w PiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa