1994 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 1

Lęk

Neurofizjologiczne koncepcje powstawania lęku

ROMAN STEFAŃSKI1, Adam Płaźnik1,2, MACIEJ NAZAR1, MARIA JESSA2
1. Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
2. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 1-11
Słowa kluczowe: lęk, neurofizjologia

Streszczenie

Autorzy opisują neurofizjologiczne koncepcje mechanizmów powstawania lęku (w ujęciu Papeza, Nauty, Graya, Nestorosa, Mogensona), zwracając uwagę na znaczenie struktur układu limbicznego i na możliwości farmakologicznej modyfikacji jego funkcji oraz wskazując na kliniczne implikacje omawianych zagadnień. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Roman Stefański,
Zakład Fizjologii i Farmakologii Układu Nerwowego IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa