1994 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 1

Spostrzeżenia praktyczne

Uwagi o lęku w chorobach nowotworowych

ALINA JAREMA1
1. Klinika Radioterapii Pomorskiej AM w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994,3, 131-134
Adres do korespondencji:
ALINA JAREMA
Klinika Radioterapii Pomorskiej AM
w Szczecinie.
ul. Strzałkowska 27,
71-658 Szczecin