1994 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 1

Dyskusja

Uwagi o zespole Charlesa Bonneta

Stefan Krzymiński1
1. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994,3,135-137
Adres do korespondencji:
STEFAN KRZYMIŃSKI
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
66-212 Cibórz