1994 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 2

Choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego

Badania neurofizjologiczne w diagnostyce chorób rdzenia i kręgosłupa

Maria Rakowicz1
1. Zakładu EEGIEMG Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 197-207
Słowa kluczowe: choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego, diagnostyka neurofizjologiczna, potencjały wywołane, stymulacja magnetyczna

Streszczenie

W chorobach kręgosłupa i struktur rdzenia kręgowego somatosensoryczne potencjały wywołane i stymulacja magnetyczna pozwalają ocenić czynnościową integralność czuciowych i ruchowych dróg rdzeniowych. Badania te stanowią uzupełnienie nowych technik radiologicznych, które obrazują zmiany strukturalne. W pracy omówiono zasadę somatosensorycznych potencjałów wywołanych oraz potencjałów ruchowych wywołanych stymulatorem magnetycznym. Wskazano na wartość tych badań w diagnostyce niektórych chorób układu nerwowego. (aut./red.)

Adres do korespondencji:
Dr Maria Rakowicz,
Zakład EEGIEMG IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa.