1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Varia

Bruksizm

DOROTA KRZYŻKOWIAK1, WALDEMAR KRZYŻKOWIAK2
1. Przychodni Stomatologicznej ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim
2. IV Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 523-532
Słowa kluczowe: bruksizm, etiopatogeneza

Streszczenie

W artykule zestawiono doniesienia na temat bruksizmu, wciąż mało poznanego zaburzenia leżącego w sferze zainteresowań stomatologów, neurologów, neurofizjologów i psychiatrów.

Adres do korespondencji:
Lek. Waldemar Krzyżkowiak,
IV Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
rd. Kondratowicza 8,
03-242 Warszawa