1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Badania

Czynniki organiczne i zaburzenia psychiczne rozwojowe u dzieci (od 7 do 14 lat) i młodzieży (od 15 do 19 lat) z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych

ELIZA PUŻYŃSKA1, HANNA ŚREDNIAWA1, Irena Namysłowska1, HANNA WITKOWSKA-ULATOWSKA1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 429-440
Słowa kluczowe: zaburzenia nerwicowe, dzieci, młodzież, czynniki organiczne, zaburzenia rozwojowe

Streszczenie

Porównano częstość występowania czynników organicznych, zaburzeń psychicznych rozwojowych i zaburzeń psychicznych wśród krewnych w 2 grupach pacjentów w wieku 7-14 lat i 15-19 lat. Patologię ciąży i porodu oraz czynniki organiczne w okresie niemowlęcym stwierdzono istotnie częściej w grupie dzieci młodszych, natomiast organikę w okresie szkolnym w grupie młodzieży. Zaburzenia psychiczne rozwojowe występowały istotnie częściej w grupie dzieci w wieku od 7 do 14 lat, były to zaburzenia łaknienia, zaburzenia funkcji zwieraczy, nadpobudliwość psychoruchowa, deficyty fragmentaryczne i zaburzenia zachowania. Rodzinne występowanie zaburzeń psychicznych obserwowano istotnie częściej w grupie młodzieży, natomiast nadużywanie alkoholu i uzależnienie wśród rodzin dzieci młodszych.

Adres do korespondencji:
Dr Eliza Pużyńska,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
02-957 Warszawa,
Al. Sobieskiego 1/9