1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Przymus w psychiatrii

Opinie pracowników medycznych Szpitala Psychiatrycznego w Międzyrzeczu-Obrzycach, Kliniki Psychiatrii AM i Szpitala Psychiatrycznego we Wrocławiu na temat przymusu w psychiatrii

MONIKA SZCZYRBOWSKA1, JANUSZ MORASIEWICZ1, PIOTR BARANOWSKI1, MARIA JAŃSKA-SKOMOROWSKA1, MONIKA KANTORSKA1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 479-487
Słowa kluczowe: przymus w psychiatrii, ustawowa regulacja prawna, opinie pracowników medycznych

Streszczenie

Praca przedstawia poglądy pracowników szpitali psychiatrycznych na temat przymusu w psychiatrii. Opinie zebrano przy pomocy ankiety, sporządzonej na podstawie projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z maja 1993 r. Personel szpitali psychiatrycznych prezentuje opinie zgodne z przewidywanymi ustawowo, jeśli chodzi o zastosowanie przymusu w psychiatrii, wskazując na konieczność poszerzenia wskazań dla pewnych rodzajów procedury przymusu. Pracownicy nie opowiadają się za rozwiązaniami liberalnymi lub radykalnymi, akceptując stosowane dotąd rozwiązania tradycyjne, co wiąże się z wyborem medycznego spojrzenia na leczenie psychiatryczne.

Adres do korespondencji:
Lek. Monika Szczyrbowska,
Katedra i Klinika Psychiatrii A.M.,
ul. Kraszewskiego 25,
50-229 Wrodaw.