1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Przymus w psychiatrii

Opinie studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu na temat przymusu w psychiatrii

MARIA JAŃSKA-SKOMOROWSKA1, JANUSZ MORASIEWICZ1, PIOTR BARANOWSKI1, MONIKA KANTORSKA1, MONIKA SZCZYRBOWSKA1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 489-496
Słowa kluczowe: przymus w psychiatrii, ustawowa regulacja prawna, opinie studentów medycyny

Streszczenie

Praca przedstawia opinie studentów VI roku Akademii Medycznej na temat przymusu w psychiatrii. Opinie zebrano przy pomocy ankiety przygotowanej w oparciu o projekt ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z maja 1993 r. Studenci wyrażają opinie w znacznej mierze zgodne z warunkami przewidywanymi przez projekt ustawy, wskazując na konieczność poszerzenia wskazali dla zastosowania w pewnych sytuacjach przymusu w psychiatrii. Studenci nie przyjmują postaw liberalnych bądź radykalnych i akceptują medyczny wariant procedury postępowania z pacjentem przyjętym i leczonym bez zgody w szpitalu psychiatrycznym.

Adres do korespondencji:
Lek. Maria Jańska-Skomorowska,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Kraszewskiego 25,
50-229 Wrocław