1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Doświadczenia

Opis pracy zespołu leczenia domowego dla dzieci i młodzieży

RENATA MODRZEJEWSKA1, RYSZARD IZDEBSKI1, BEATA MARKIEWICZ-ZAJĄC1, WANDA SZASZKIEWICZ1, ANDRZEJ ŻUŁAWSKI1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 461-463
Słowa kluczowe: leczenie domowe, terapia rodzin, podejście systemowe, dzieci, młodzież

Streszczenie

Przedstawiono zasady pracy i doświadczenia zespołu leczenia domowego dla dzieci i młodzieży w Krakowie, wykorzystującego w pracy myślenie systemowe. Wskazano na zróżnicowany charakter rozwiązywanych problemów i koniecznych interwencji. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Renata Modrzejewska,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Collegium Medicum UJ,
ul. Kopernika 21 a,
31-501 Kraków