1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Doświadczenia

Podejście systemowe w ambulatoryjnej terapii rodzin

BARBARA JÓZEFIK1, GRZEGORZ NOGAS1, MACIEJ PILECKI1, ROMUALDA ULASIŃSKA1, MAŁGORZATA WOLSKA1
1. Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 455-459
Słowa kluczowe: leczenie ambulatoryjne, terapia rodzin, podejście systemowe, dzieci, młodzież

Streszczenie

Przedstawiono zasady działania oraz charakterystykę populacji pacjentów ambulatoryjnego ośrodka terapii rodzin wykorzystującego w pracy podejście systemowe. Więcej uwagi poświęcono leczeniu osób z zaburzeniami odżywiania się, ilościowo przeważających wśród ogółu pacjentów ośrodka. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Barbara Józefik,
Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Collegium Medicum UJ,
ul. Kopernika 21 a,
31-501 Kraków