1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Zagadnienia psychiatrii dzieci i młodzieży koncepcje

Problemy psychiatrii okresu rozwojowego

Maria Orwid1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 371-374
Słowa kluczowe: psychiatria dziecięca, psychiatria młodzieżowa

Streszczenie

Autorka przedstawia specyfikę zagadnień rozwiązywanych przez psychiatrię wieku dziecięcego i młodzieżowego. Zwraca uwagę na jej szczególne zadania i trudności oraz, na tym tle, na niedostatki jej rozwoju w Polsce. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof Maria Orwid
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ,
ul. Kopernika 21 a,
31-501 Kraków