1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Doświadczenia

Specyfika młodzieżowej grupy terapeutycznej

Anna Siewierska1, ALICJA CZEBERKUS1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 437-441
Słowa kluczowe: psychoterapia grupowa, pacjenci młodzieżowi, grupa młodzieżowa

Streszczenie

Artykuł analizuje specyficzne cechy różniące terapeutyczną grupę młodzieżową od innych grup. Opisuje funkcję, jaką pełni grupa rówieśnicza w rozwojowej fazie dorastania oraz trudności, jakie napo tyka terapeuta prowadzący psychoterapię grupową pacjentów młodzieżowych. Trudności te dotyczą głównie motywacji pacjentów do terapii, a także stosunku do terapeuty.

Adres do korespondencji:
Mgr Anna Siewierska,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa