1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Doświadczenia

Sytuacja rodzinna pacjentów młodzieżowych z jednym rodzicem na emigracji zarobkowej

EWA DERESZAK-KOZANECKA1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 465-467
Słowa kluczowe: emigracja, sytuacja rodzinna, pacjenci młodzieżowi

Streszczenie

Artykuł jest próbą opisu sytuacji rodzinnej 9 pacjentów młodzieżowych hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych w oddziale stacjonarnym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, których jedno z rodziców przez dłuższy czas przebywało na emigracji zarobkowej. Analizowano związki między wystąpieniem trudności u dzieci a decyzjami rodziców o wyjeździe, przedłużaniu pobytu i powrocie. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Ewa Dereszak-Kozanecka,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Collegium Medicum UJ,
ul. Kopernika 21 a,
31-501 Kraków