1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Doświadczenia

Terapia pacjentki z rozpoznaniem anorexia nervosa – ilustracja kliniczna

MAŁGORZATA ŻYDOWICZ1, LIDIA POPEK1
1. Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 449-454
Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, terapia, podejście holistyczne

Streszczenie

Na przykładzie przypadku 15-letniej Hanny przedstawiono metody terapii pacjentek leczonych z powodu jadłowstrętu psychicznego, stosowane w oddziale młodzieżowym w Toruniu ze zwróceniem uwagi na konieczność podejścia holistycznego.

Adres do korespondencji:
Lek. Lidia Popek,
ul. Szeroka 32 m. 4,
87-100 Toruń