1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Badania

Wskaźniki organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u dzieci i młodzieży – w opinii ekspertów

Agnieszka Gmitrowicz1
1. II Kliniki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 409-415
Słowa kluczowe: organiczne uszkodzenie ODN, rozpoznawanie

Streszczenie

Przeprowadzono badania ankietowe wśród ekspertów, mające na celu ocenę wartości diagnostycznej 79 różnych wskaźników uwzględnianych przy rozpoznawaniu patologii mózgowej u dzieci i młodzieży. Statystyczna weryfikacja otrzymanych wyników pozwoliła na opracowanie zestawu szczególnie przydatnych wskaźników organicznego uszkodzenia OUN.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Gmitrowicz,
II Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Czechosłowacka 8110,
92-218 Łódź