1995 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, suplement 1

Artykuł oryginalny

Mechanizmy śmierci programowanej komórek (apoptosis) a choroba Alzheimera

Jerzy Leszek1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, suplement 1 (2), 39-41
Słowa kluczowe: śmierć programowana komórek (apoptosis), choroba Alzheimera, białko B-amyloidu

Streszczenie

Autor dokonuje przeglądu wybranych zagadnień aktualnego stanu wiedzy na temat mechanizmów śmierci programowanej możliwej jej roli w chorobie Alzheimera.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Leszek,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Kraszewskiego 25,
50-229 Wrocław